Księgowość budżetowa

Wyszukiwarka mp3 baciary Możliwość komentowania Księgowość budżetowa została wyłączona 31
Księgowość budżetowa
1 vote, 4.00 avg. rating (76% score)

Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa jest specyficzną dziedziną księgowości. Jej sposób funkcjonowania oparty jest na zasadach sformułowanych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotyczy ona wszystkich jednostek, które pokrywają swoje wydatki z budżetu państwa, czyli jednostek budżetowych. Następnie wpływy, które otrzymują ponownie wracają na wspomniany rachunek lub rachunek należący do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki, które podlegają księgowości budżetowej wyszczególnione są w Art. 9. wspomnianej Ustawy. Zgodnie z nią należą do nich m.in.:
– organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
– uczelnie publiczne;
– państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Jednostki budżetowe podlegają bardzo rygorystycznym zasadom prowadzenia swojej rachunkowości. Jest to związane z wymaganiem od nich przejrzystości w obrębie finansów, by jasne i klarowne było jak są wykorzystywane środki publiczne. Wszystkie wspomniane jednostki budżetowe obowiązuje zatem jednolita zasada prowadzenia rachunkowości. Ich obowiązkiem jest prowadzenie szczegółowej klasyfikacji przychodów i rozchodów. Następnie na podstawie tych danych jednostki budżetowe muszę składać sprawozdania ze swojej działalności w zakresie finansów. Księgowość budżetową obowiązuje rok obrotowy zazwyczaj pokrywający się z rokiem kalendarzowym i podzielony na mniejsze okresy sprawozdawcze.

Najnowsze wpisy o gospodarce oraz finansach:

Author

Related Articles

http://somiedo.eu/ - witaj nasza dobra szkoło mp3, witaj szkoło piosenka mp3, witaj nasza dobra szkoło, witaj nasza dobra szkoło podkład, witaj nasza dobra szkoło piosenka, wyszukiwarka mp3 baciary, witaj szkoło mp3

Search

Back to Top